LARA-Architects&Engineers
LARA-A
english
nederlands
franšais
contact
missie
projecten
veiligheid
software
prod. ref.
links

Actoren

 1. Werkgever, lasthebber of aangestelde
 2. Hiërarchische lijn
 3. Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk + Preventieadviseur
 4. Comité Preventie en Bescherming op het Werk (C.PBW) + afgevaardigden
 5. Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 6. Externe Dienst voor Technische Controles
 7. Opdrachtgever
 8. Bouwdirecties
  1. Bouwdirectie belast met het ontwerp
  2. Bouwdirectie belast met de uitvoering
  3. Bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering
 9. Aannemers en onderaannemers
 10. Zelfstandige
 11. Veiligheidscoördinatoren
  1. Veiligheidscoördinator-ontwerp
  2. Veiligheidscoördinator-verwezenlijking
 12. Adviserende organen (NAVB,...)
 13. Toezichthoudende overheden (arbeidsinspectie,...)
 14. Eigenaar
 15. Werknemers
Actoren