LARA-Architects&Engineers
LARA-A
english
nederlands
franšais
contact
missie
projecten
veiligheid
software
prod. ref.
links

Definitie Tijdelijke of Mobiele bouwplaats

Volgens KB TMB art. 2:

§1: is WEL een tijdelijke of mobiele bouwplaats:

1° graafwerken;
2° grondwerken;
3° funderings- en verstevigingswerken;
4° waterbouwkundige werken;
5° wegenwerken;
6° plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken;
7° bouwwerken; (definitie verduidelijkt in CAO)
8° montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;
9° inrichtings- of uitrustingswerken;
10° verbouwingswerken;
11° vernieuwbouw;
12° herstellingswerken;
13° ontmantelingswerken;
14° sloopwerken;
15° instandhoudingswerken;
16° onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;
17° saneringswerken;
18° afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de punten 1° tot 17°.

§2: is GEEN tijdelijke of mobiele bouwplaats:

Op een tijdelijke of mobiele bouwplaats is in het bijzonder Hoofdstuk V van de welzijnswet en het KB TMB van toepassing.

Definitie