LARA-Architects&Engineers
LARA-A
english
nederlands
franšais
contact
missie
projecten
veiligheid
software
prod. ref.
links

Arbeidsongevallen

Het KB Beleid

Bij een ernstig arbeidsongeval (dodelijk of volgens eerste diagnose met dood, gehele of gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid of meer dan 1 maand tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg):

Werkgever geeft binnen de twee werkdagen kennis aan de arbeidsinspecteur (onverminderd verplichting tot aangifte volgens arbeidsongevallenwet 10 april 1971)
De bouwdirectie belast met de uitvoering meldt binnen de 15 kalenderdagen met vermelding van de gegevens uit Art. 55

Bij een ongeval dat minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid oplevert:

IDPBW of EDPBW stelt een arbeidsongevallensteekkaart op.
werkgever meldt binnen de 10 kalenderdagen met vermelding van de gegevens uit Art. 54.

Arbeidsongevallen